Lopende projecten

Wandelnetwerk Veluwe

Rondje Barneveld
De uitvoering van de aanlegwerkzaamheden (het plaatsen van de palen en bordjes) is door AbelLeisure deze week gestart. Zij zorgen bij het Rondje Barneveld ook voor het inmeten van alle uitingen zodat deze ook in direct in ons datasysteem beschikbaar zijn. Daar zit nog wel één kanttekening aan: op terrein van de Geldersch Landschap en Kasteelen (landgoederen Schaffelaer en Klein Bylaer) mogen de palen nog niet worden geplaatst, omdat het Routebureau nog geen overeenkomst heeft gesloten met de GLK. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt en wij hopen dat dit snel geregeld is zodat we aan het eind van dit jaar het gehele netwerk hebben kunnen realiseren.

Apeldoorn Zuid-West 
De inventarisatie en afstemming van dit routenetwerk is nagenoeg gereed, alleen de laatste details moeten nog worden besproken. Het is een routenetwerk met een lengte van 150 kilometer aan routes. We starten begin 2021 met de fysieke aanleg.

Ermelo/Putten/Harderwijk 
De inventarisatie en afstemming van dit routenetwerk gaat de laatste fase in: het informeren van de terreineigenaren. Ook hier starten we in begin 2021 met de fysieke aanleg van de routenetwerken. Dit zal in eerste instantie zijn op grond waarvan de gemeente eigenaar is.

Ruiter- en mennetwerk

Noord Veluwe
De uitvoering van de aanlegwerkzaamheden (plaatsen palen en bordjes) start in week 47. Uitvoering door onze eigen buitendienst. Ook hiervoor geldt: de leden van het GOV hebben allen het standpunt van de GLK overgenomen: alleen nog medewerking verlenen aan (overlegvormen voor) routestructuren en de plaatsing ervan als het Routebureau een entiteit is en de bruikleenovereenkomsten gesloten zijn! We kunnen dus voorlopig niet plaatsen op terreinen van Geldersch Landschap en Kasteelen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en particuliere landgoederen. We starten daarom met plaatsen/vervangen van palen/borden op gemeentegrond van Nunspeet, dan Ermelo en dan Harderwijk.

Indien het lukt om de overeenkomsten op korte termijn getekend te krijgen dan is de planning dat we deze duurzame routenetwerken rond de zomer van 2021 gereed hebben.

Midden Veluwe
Het Ruiter- en mennetwerk Midden Veluwe heeft een lengte van 160 kilometer. We starten in week 47 met de aanleg op de gronden waar dit op dit moment mogelijk is. Dit zal grotendeels in de omgeving van Apeldoorn zijn omdat het hier om gemeentegrond gaat. 

 

GA NAAR ONZE NETWERKEN Routeoverzicht Wandelnetwerk Fietsnetwerk Ruiter- en Mennetwerk Mountainbikenetwerk CONTACT Veel gestelde vragen routesopdeveluwe.nl 085-0131811 info@routesopdeveluwe.nl Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws over de routenetwerken op de Veluwe! Wij zijn een project van: Copyright © 2022 | Routebureau Veluwe | Privacy & Cookies